Quotes from teachings of Jagad Guru (Chris Butler)

Religious Fanatics:

Казано е: "Нещастието обича компания." Така наречените религиозни фанатици са толкова нещастни, че искат да създадат колкото е възможно повече опустошение в обществото. Те искат другите да се присъединят в тяхното нещастие.

Jagad Guru - Siddhaswarupananda - Science of Identity Foundation

  Listen to Jagad Guru sing "Dear Fanatic"
Spirit is the attractive element:

Можем да си мислим, че сме привлечени от красивото тяло на жена, но всъщност искрата живот е това, което ни привлича. Когато Мерилин Монро "умряла", когато живата сила напуснала материалното тяло, тялото не е било привлекателно повече. Всичко, което останало, било куп непривлекателна материя, която била захвърлена на земята. Така че, логично ли е да си мислим, че материалната енергия е всепривлекателна? Не. Живата сила или духа е привлекателния елемент.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

Свободна Планета:

Повечето хора, които действително са усещали напускането на телата си и са съществували извън телата си, те повече не отъждествяват себе си с телата си. Те знаят, че могат и ще съществуват без тялото. Те повече не виждат смъртта като края на тяхното съществуване.

Jagad Guru - Siddhaswarupananda - Science of Identity Foundation

Change:

Историята ни е разкрила, че нашата тенденция да колонизираме и да експлоатираме други региони, винаги рикошира. Тази планета може да бъде направена по - щастливо, по - мирно място за живеене, но промяната ще трябва да дойде от сърцата на всички нас, които живеем тук.

Jagad Guru - Siddhaswarupananda - Science of Identity Foundation

Transcripts:

Read lectures by Jagad Guru HERE.