Съзнаване - quotes by Jagad Guru Chris Butler

„Съзнаването“ се отнася към онова неразделимо, основно, присъщо качество на теб, личността, което ти позволява да възприемаш мисли, чувства, света и т. н., и действително твоето собствено съществуване (себеосъзнаване = съзнаване, че „Аз съм“).

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

Съзнаването е твое естествено качество – действително, твоя същност – това прави възможно това гледане и наблюдаване. Като такова, съзнаването не може да бъде разделено от теб, личността.
Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

Ако умът е контролиран, кой го контролира? Кой се опитва да контролира ума? Това е личността. Ти, личността, се опитваш да контролираш твоя ум. Умът е твое притежание. Ти не си ума.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation