Freedom And Deeper Goals In Life

Всички ние искаме свобода, но истинска свобода е възможна само ако разберем нашата правилна идентичност.
Jagad Guru Chris Butler

Ако знаеш, че ти не си тялото, тогава ти вероятно ще имаш по-дълбоки, по-духовни цели в живота. Това ще стане причина да гледаш на желанията на твоите сетива като на нещо, което да бъде контролирано, а не да му се поддаваш. Понеже ти ще гледаш на материалните си желания като на нещо отделено от истинските ти желания, ще се опиташ да обуздаеш материалните си желания, така че да не влизат в пътя ти.

Jagad Guru Chris Butler

© 1991 Science of Identity Foundation