Страдание в Света

Всеки страда. Всеки претърпява раждане, болести, старост и смърт. Всеки изпитва страх, самота, празнота, объркване, умствена тревога и душевна болка. Обаче глупакът, въпреки факта, че продължава да страда, никога не се замисля за същността на нещата като цяло. Интелигентният човек разбира, че страда и иска да знае защо. П такъв начин той е мотивиран да търси решение на проблемите на живота. Той търси освобождение. Това е началото на духовния живот. - Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation