Wisdom - quotes by Jagad Guru Chris Butler

И така, целият начин на живот на човек може да бъде съобразен с неговата дълбока цел в живота. Такъв човек контролира тялото си, не е роб на сетивата си. Повечето хора са слуги на сетивата и умовете си - те са годас (го означава "сетива";дас означава "слуга"). Независимо, бхакти йогата се стреми да бъде госвами (свами означава "господар," значи госвами означава "господар на сетивата".) Госвами не е дърпан от сетивата си, а вместо това ги използва за желаните си лични цели. Въпреки, че госвами е също така и титла, всъщност истинското значение на госвами е контролъор на сетивата, независимо дали външно е с титлата госвами, брахмачари, стопанин или каквото и да било.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

Ако човек се занимава с процеса на бхакти йога и все още продължава да се занимава с дейности, които са пагубни за духовния прогрес, неговия духовен прогрес ще бъде много бавен. Това не означава, че човек трябва да е напълно освободен от всички лоши навици, преди дори да започне процеса на бхакти йога. Например, във Филипините, един учител спасил много млади хора, които били пристрастени към хероина и други наркотици, като ги учел на процеса на садхана бхакти йога. Отнело известно време, преди те напълно да оставят всички наркотици; но в края на краищата го направили.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation