Quotes from books

Преживявания Извън Тялото:
Повечето хора, които действително са усещали напускането на телата си и са съществували извън телата си, те повече не отъждествяват себе си с телата си. Те знаят, че могат и ще съществуват без тялото. Те повече не виждат смъртта като края на тяхното съществуване.
Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation
Life Force in Plants:
Работата е била свършена, съобразно живата сила, присъстваща в растенията. В един типичен експеримент, електрически кабели са свързани чрез електрометър с растението. След като се постигне стабилност при инструментите, малко клонче се откъсва от растението. Неизменно, в този момент, значителна реакция е регистрирана на метъра, индикиращ, че отделянето на клончето е разстроило или раздразнило растението.
Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation
Result of identifying self with the body:
Ако вярвате, че сте вашето тяло, непрекъснато ще се мъчите да доставяте на тялото си сетивно удоволствие. Ще се мъчите да запълните вътрешната си празнота с мимолетни сетивни проблясъци. Но никакво количество от сетивно удоволствие няма да ви удовлетвори. Без значение колко оргазми, сексуални оргазми и други видове оргазми, които сте имали, вие ще продължите да не сте истински удовлетворени. Винаги ще имате непрестанно желание за повече.
Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation
Chi:
Много Китайски и Японски акупунктуристи (може би от желание да "докажат" съществуването на чи на скептичните Западняци) са изобретили всякакви видове електрически технологични джунджурии, с които да наблюдават преминаването на чи през меридианите и прецизно да локализират точките на акупунктурата. Въпреки че, чи не може да бъде проследено директно, неговото присъствие може да бъде засечено от метър, който наблюдава електричното действие.
Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation
Сетивното удоволствие
Понеже никакво количество от сетивно удоволствие не е достатъчно някога да ни удовлетвори, ние винаги имаме усещане, че се нуждаем от „повече“. От най-бедния човек до най-богатия човек, от жителя в бедняшки квартал до човека живеещ в голяма къща, всеки иска повече сетивно удоволствие и следователно повече материално богатство. Ако си беден, ще имаш усещане, че ти е нужен цветен телевизор за да бъдеш щастлив; ако си богат, ще имаш усещане, че ти е нужна нова яхта. Никакво количество материално богатство не е достатъчно някога.
Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation