Лъжлива Гордост

Горделивите хора нямат търпимост към хората, които считат за нисши.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

Лъжливото его използва критиката на другите за да се изгради. То се бунтува, когато е критикувано. То разцъфва, когато е ласкано.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

Този, който лъжливо се опитва да се издигне най-високо, посредством пазейки своето лъжливо его незасегнато, няма духовен живот.