Knowledge quotes

Мъдреците са обяснили, че от развиването на знание следва един резултат, а от развиването на невежество - съвсем друг.

~ Шри Ишопанишад, Мантра Десета

За човек, който живее сластолюбив живот, живот,в който неведението е култивирано, резултатите са завист, гняв, алчност, нетърпеливост, неуважение към другите, безпокойство, депресия, омраза, винаги нарастваща страст, забравяне, огорчение, неудовлетворение, лицемерие, страх от смъртта, и т.н.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

(От друга страна,) за човек, който култивира мъдрост или истинско знание, резултатите са вътрешен мир, удовлетворение, търпение, уважение към другите, лишен от двуличие, състрадание, радост, помнене на своята духовна идентичност, освободен от страха от смъртта, освободен от безпокойство и депресия и т.н.

 

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation