Cunoaşterii quotes

Înţelepţii au explicat că un anume rezultat se obţine din cultura cunoaşterii şi că un rezultat diferit este obţinut din cultivarea nonculturii.

~Sri Ishopanishad, Mantra Zece

Rezultatele pentru cel ce duce o viaţă hedonistă, o viaţă în care noncultura este cultivată, sunt invidia, mânia, lăcomia, nerăbdarea, lipsa de respect faţă de ceilalţi, anxietatea, depresiea, ura, poftae în continuă creştere, uitarea, frustrarea, insatisfacţia, dulpicitatea, frica de moarte ş.a.m.d.

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation

(Pe de altă parte) rezultatele unei persoane care cultivăînţelepciunea sau adevărata cunoaştere, rezultatele sunt pace internă, satisfacţie, răbdare, respect pentru ceilalţi, lipsă de dublicitate, compasiune, vioiciune, amintirea identităţii spirituale, livertarea de frica morţii, lipsă de nelinişti şi depresii ş.a.m.d.

 

Jagad Guru Chris Butler - Science of Identity Foundation