The Body's Real Value

Материалното тяло може да бъде оприличено на компютър/машина. Всеки човек управлява свой собствен личен компютър/машина и когато той приключи използването на своята машина, тя повече няма никаква стойност, защото никой друг не може да я управлява. Когато операторът присъства, стойността на компютъра несъмнено превишава нетната стойност на неговите съставки. Без оператор, обаче, един компютър няма полезна функция и неговата стойност е не повече от стойността за скрап, която един прекупвач на отпадъци би платил за неговите съставни части от пластмаса и метал.
Jagad Guru Chris Butler

Тялото е компютър/машина, който се нуждае от оператор за да бъде полезен; и уникалната същност на всяко тяло е, че то в основата си е личен компютър/машина. Почти е невъзможно за един човек да използва компютъра/машината на някой друг. Аз не мога да управлявам твоето тяло и ти не можеш да управляваш моето.

Jagad Guru Chris Butler

© Science of Identity Foundation